හඳුන්වාදීම

බන්ඩුන්ග් යනු ඉන්දුනීසියාවේ බටහිර ජාවා පළාතේ අගනුවරයි. 2015 ඇස්තමේන්තුවට අනුව, ජකර්තා, සුරබායා සහ බෙකාසි වලින් පසු මිලියන 2.5 කට අධික ජනගහනයක් සිටින ඉන්දුනීසියාවේ සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය මෙය වේ. මිලියන 8.5 කට අධික ජනගහනයක් වෙසෙන රටේ තුන්වන විශාලතම අගනගරය වන්නේ ග්‍රේටර් බන්දුං ය.

  • මුදල් ID රුපියා
  • භාෂාව ඉන්දුනීසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක