හඳුන්වාදීම

බහියා බ්‍රසීලයේ ප්‍රාන්ත 26 න් එකක් වන අතර එය අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයේ ඊසානදිග ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත. එය ජනගහනය අනුව 4 වන විශාලතම බ්‍රසීලියානු රාජ්‍යයයි (සාඕ පවුලෝ, මිනාස් ජෙරෙයිස් සහ රියෝ ද ජැනෙයිරෝට පසුව) සහ ප්‍රදේශය අනුව 5 වන විශාලතම රාජ්‍යය.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක