හඳුන්වාදීම

ඇතන්ස් යනු ග්‍රීසියේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. ඇතන්ස් කලාපයේ ආධිපත්‍යය දරන අතර ලොව පැරණිතම නගරවලින් එකක් වන අතර එහි වාර්තාගත ඉතිහාසය වසර 3,400 ක් පුරා දිවෙන අතර එහි මුල්ම මානව පැවැත්ම ක්‍රි.පූ 11 සහ 7 වන සහස්‍ර අතර ආරම්භ විය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ග්රීක
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක