හඳුන්වාදීම

ඇන්ට්වර්ප් යනු බෙල්ජියමේ නගරයක් වන අතර ෆ්ලෙමිෂ් කලාපයේ ඇන්ට්වර්ප් පළාතේ අගනුවරයි. 520,504 ක ජනගහනයක් සහිත එය බෙල්ජියමේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර 1,200,000 ක පමණ ජනගහනයක් සහිත මෙට්‍රොපොලිටන් ජනගහනයක් සහිත බ්‍රසල්ස් නගරයෙන් පසු දෙවන විශාලතම අගනගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක