හඳුන්වාදීම

අම්බටෝ යනු ඉක්වදෝරයේ මධ්‍යම ඇන්ඩියන්වාලි හි පිහිටි නගරයකි. අම්බටෝ ගං ඉවුරේ පිහිටා ඇති නගරය උස කඳු කිහිපයකට යටින් පිහිටා ඇත. එය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2,577 ක උන්නතාංශයක පිහිටි ටුන්ගුරාහු පළාතේ අගනුවරයි. එය “මල් හා පලතුරු නගරය”, ​​“ජුවාන්ස් තුන්දෙනාගේ තොටිල්ල” සහ “ඉක්වදෝරයේ උද්‍යානය” යන අන්වර්ථ නාමයෙන් නම් කර ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක