හඳුන්වාදීම

ඇලිකැන්ටේ යනු ස්පා .් in යේ වැලෙන්සියානු ප්‍රජාවේ නගරයකි. එය ඇලිකැන්ටේ පළාතේ අගනුවර වන අතර Med තිහාසික මධ්‍යධරණි වරායකි. 330,525 වන විට නගරයේ ජනගහනය 2016 ක් වූ අතර එය වැලෙන්සියාවේ දෙවන විශාලතම වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක