ලොස් ඇන්ජලීස්, එවැනි
එක්සත් ජනපදය

ලොස් ඇන්ජලීස්, එවැනි

තරු 5 බොඩි රබ්, නුරු සම්බාහනය, ටැන්ට්රා ලැයිස්තුගත කිරීම් සහිත සිනමා නගරය

හඳුන්වාදීම

හොලිවුඩ් හිල්ස් සිට වැනීසියේ බීච් බෝඩ් වෝක් දක්වා ලොස් ඇන්ජලීස් යනු සිහින දකින සිනමා නගරයක් වන අතර සෑම හිරු බැස යෑමම චිත්‍රපටයක දර්ශනයක් මෙන් දැනේ. විනෝදාස්වාද ලෝකයේ කේන්ද්‍රය පිරිනැමීමට බොහෝ දේ ඇත. බොඩි රබ් වෘත්තිකයන් දහස් ගණනින් ඔබේ නුරු ස්ලයිඩ ආකෘතිය තෝරන්න RubPage.com

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක