ටෝකියෝ
ජපානය

ටෝකියෝ

ලෝකයේ හොඳම නගරය, පරිවර්තනයෙන් සොයාගත හැකිය. ලැජ්ජා වෙන්න එපා - ඔබේ නුරු සම්බාහන ටෝකියෝව වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

ටෝකියෝ (東京, ටෝකී) යනු ජපානයේ අගනුවර වන අතර ලෝකයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ අගනගරය වේ. ජපානයේ ප්‍රාන්ත 47 න් එකක් වන මෙය මධ්‍යම නගර වාට්ටු 23 කින් සහ නගර මධ්‍යයට බටහිරින් නගර, නගර සහ ගම් වලින් සමන්විත වේ. ටෝකියෝ යනු නිවහනකි නුරු සම්බාහනය. අපගේ ගවේෂණය කරන්න bodyrub සහ ශරීර වැඩ විකල්ප ද ඇත.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක